ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Φυσικοπαθητική έχει τις ρίζες της στον πατέρα της Ιατρικής τον Ιπποκράτη ο οποίος πρώτος περιέγραψε τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ένα ολιστικό συνδυασμό σώματος, πνεύματος και νου, σε αρμονία με τα τέσσερα στοιχεία του φυσικού κόσμου. Η Φυσική θεραπευτική του Ιπποκράτη περιλάμβανε τις μεθόδους της Νηστειοθεραπείας, της Υδροθεραπείας, της θεραπευτικής Μάλαξης και του θεραπευτικού Αγγίγματος,Continue reading “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”

John Doe

Typically replies within a day

Hello, Welcome to the site. Please check below button for chatting me through viber.

Powered by WpChatPlugins
error: Content is protected !!