Η Φυσικοπαθητική με δύο λόγια

Αναζωογονήστε τον Οργανισμό σας με τη Βοήθεια της Φυσικής Ιατρικής !

Η Φυσικοπαθητική ή όπως είναι διεθνώς γνωστή Naturopathy ή Naturopathic Medicine, έχει τις ρίζες της στον πατέρα της Ιατρικής τον Ιπποκράτη ο οποίος πρώτος περιέγραψε τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ένα ολιστικό συνδυασμό σώματος, πνεύματος και νου, σε αρμονία με τα τέσσερα στοιχεία του φυσικού κόσμου. Η Φυσικοπαθητική είναι  προληπτική αλλά και θεραπευτική μέθοδος.

Συμβουλεύει, εκπαιδεύει και διδάσκει τα άτομα για τις φυσικές θεραπευτικές μεθόδους η / και αναλυτικότερα, για την επωφελή χρήση της Ανάπαυσης, της Νηστείας, της Διαιτητικής, της Υδροθεραπείας, της Ηλιοθεραπείας, της Γυμναστικής, της Κινησιοθεραπείας,  της Φυτοθεραπείας, της Ψυχοθεραπείας, των εφαρμογών απέκκρισης και μετάλλαξης, της υποστήριξης και εξισορρόπησης της Ζωικής Ενέργειας.

Η Φυσικοπαθητική χρησιμοποιεί στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό παραδοσιακών διαγνωστικών και θεραπευτικών συστημάτων όπως είναι η αρχαία Ιπποκράτεια Ιατρική, η Κινέζικη ιατρική και η αγιουρβέδα.

Χρησιμοποιεί παραδοσιακές και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους όπως είναι μεταξύ άλλων η εξατομικευμένη φυσικοπαθητική διατροφολογία, η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, ο βιοσυντονισμός, η υδροθεραπεία και η θεραπευτική μάλαξη.

Η Φυσικοπαθητική είναι ένα ανοικτό και διαρκώς εξελισσόμενο θεραπευτικό σύστημα που υιοθετεί εκτός από τις παραδοσιακές θεραπείες και ένα μεγάλο μέρος των σύγχρονων ιατρικών μεθοδολογιών της δυτικής ιατρικής.

Εκτός από τη Βασική Ιατρική Επιστήμη και Συμβατική Διαγνωστική ο Φυσικοπαθητικός εκπαιδεύεται στα εξής : Θεραπευτική Διατροφολογία, Βοτανική Ιατρική, Ομοιοπαθητική, Φυσική Μαιευτική, Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική και Βελονισμό, Υδροθεραπεία, Φαρμακογνωσία, Ιριδολογία, Μικροχειρουργική.

Η Φυσικοπαθητική χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση για να θεραπεύσει το άτομο. Ο Φυσικοπαθητικός  πρέπει να μελετήσει το άτομο σε επίπεδο σώματος, ψυχής και πνεύματος πριν αρχίσει τη θεραπεία. Η Φυσικοπαθητική επικεντρώνεται κυρίως σε δύο τομείς – την ενίσχυση της ικανότητας αυτοίασης του σώματος και τη βελτιώση στον τρόπο ζωής ενός ατόμου.

Αν και βασίζεται σε απλές αρχές είναι σήμερα ένα σύνθετο σύστημα θεραπευτικής με μεγάλο αριθμό εργαλείων που όταν συνδιαστούν κατάλληλα μπορούν να σας απαλλάξουν από χρόνια προβλήματα αλλά και να ενισχύσουν τον οργανισμό σας δρώντας προληπτικά έτσι ώστε να μην αρρωστήσετε στο μέλλον.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης ο ρόλος κάποιου Φυσικοπαθητικού είναι εξαιρετικά σημαντικός μια και εξασφαλίζοντας μέσω της πρόληψης την υγεία σας, εξασφαλίζει κα την ασφάλεια της οικογένειά σας μια και οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα υγείας έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος.

Published by Global Naturopathy

BOARD DIRECTORS Director: Dr Matina Chronopoulou is a practising Naturopathic Doctor, Homeopath, Acupuncturist, and Bioresonance Therapist. She has been involved with natural therapies since the late 70s. Since 1995, she has run the Centre for Natural Medicine and Acupuncture, in Athens Greece, focusing on naturopathic therapeutics, nutritional medicine, lifestyle modification, botanical medicine, homeopathy, acupuncture, flower essences, and energy medicine. She lectures and teaches when not seeing clients. She specializes in educational workshops and seminars for professionals sharing her knowledge on the traditional mediterranean healing diet, herbal walks and herbal retreats in the Greek countryside. She has presented scientific papers around the world and has contributed regular articles to natural health magazines, newspapers, television and radio talk programs over the past twenty five years. Most recently, she is a columnist for the Huffington Post. Treasurer: Olga Konstantinidis is a managing partner of the KO Capital Investment Group LLC. She holds a Bachelor's degree in Communication from Florida Gulf Coast University, major Public Relations /Minor: Interdisciplinary Studies, she graduated Cum Laude in December 2009 from Edison State College, Fort Myers, FL and also holds an Associates Degree of Science in Paralegal Studies and Associates Degree of Science. Collaborating Organization: Peliti Community https://peliti.gr/ Peliti & Olympic Seed Festival Alternative community and non-profit organization Peliti is a 100% voluntary and non-profit organization dedicated to local seed saving. Since 1995, the organization has worked for the protection of agricultural biodiversity, by collecting, cultivating and disseminating seeds of traditional varieties, as well as, by raising awareness in Greece and beyond. The movement was founded by Mr Panagiotis Saitanoudis. Since its creation, Peliti has been organizing expeditions in Greece to collect seeds from traditional and local varieties, trying to make them widely known and used all over Greece, to protect local biodiversity and enhance food sovereignty. Peliti's activities target amateurs but also professional users, allowing them to get free samples of seeds from local varieties, to test on their lands. Targeting professional farmers and seed producers is the key point for regaining national and sustainable food sovereignty. ADVISORY BOARD Dr. Souha Akiki President and Founder of “Innovative Knowledge Institute” and” Paris Graduate School” Dr. Akiki is A natural communicator, motivator and leader, She has a rich and varied background spanning a 30 year period in academia including Director level positions in Administration and Finance. In her various roles as a Strategic Developer, Leader, Academic Director, Author and Mentor. Concurrently with management positions held at academic institutions. Souha has lectured on subjects such as Marketing, International Business, Entrepreneurship, and International Relations. Whether in academic or corporate environments: Souha embraces the challenges and enjoys the diversity of working with international profiles. Member of the Panel at UNESCO on October 5, 2011 “The World Teacher’s Day” Holding a Doctorate in International Relations, specialised in “The Challenges of brain based learning” and an Master in Business Administration. Souha organized conferences: “January 2013 on Iran nuclear situation versus the Saudi fundamentalists Salafists”. Another conference on April 2012 was organized on “the French intervention in Mali and the economic and business post war”.

One thought on “Η Φυσικοπαθητική με δύο λόγια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Global Naturopathy
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: