Η Φυσικοπαθητική με δύο λόγια

Αναζωογονήστε τον Οργανισμό σας με τη Βοήθεια της Φυσικής Ιατρικής !

Η Φυσικοπαθητική ή όπως είναι διεθνώς γνωστή Naturopathy ή Naturopathic Medicine, έχει τις ρίζες της στον πατέρα της Ιατρικής τον Ιπποκράτη ο οποίος πρώτος περιέγραψε τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ένα ολιστικό συνδυασμό σώματος, πνεύματος και νου, σε αρμονία με τα τέσσερα στοιχεία του φυσικού κόσμου. Η Φυσικοπαθητική είναι  προληπτική αλλά και θεραπευτική μέθοδος.

Συμβουλεύει, εκπαιδεύει και διδάσκει τα άτομα για τις φυσικές θεραπευτικές μεθόδους η / και αναλυτικότερα, για την επωφελή χρήση της Ανάπαυσης, της Νηστείας, της Διαιτητικής, της Υδροθεραπείας, της Ηλιοθεραπείας, της Γυμναστικής, της Κινησιοθεραπείας,  της Φυτοθεραπείας, της Ψυχοθεραπείας, των εφαρμογών απέκκρισης και μετάλλαξης, της υποστήριξης και εξισορρόπησης της Ζωικής Ενέργειας.

Η Φυσικοπαθητική χρησιμοποιεί στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό παραδοσιακών διαγνωστικών και θεραπευτικών συστημάτων όπως είναι η αρχαία Ιπποκράτεια Ιατρική, η Κινέζικη ιατρική και η αγιουρβέδα.

Χρησιμοποιεί παραδοσιακές και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους όπως είναι μεταξύ άλλων η εξατομικευμένη φυσικοπαθητική διατροφολογία, η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, ο βιοσυντονισμός, η υδροθεραπεία και η θεραπευτική μάλαξη.

Η Φυσικοπαθητική είναι ένα ανοικτό και διαρκώς εξελισσόμενο θεραπευτικό σύστημα που υιοθετεί εκτός από τις παραδοσιακές θεραπείες και ένα μεγάλο μέρος των σύγχρονων ιατρικών μεθοδολογιών της δυτικής ιατρικής.

Εκτός από τη Βασική Ιατρική Επιστήμη και Συμβατική Διαγνωστική ο Φυσικοπαθητικός εκπαιδεύεται στα εξής : Θεραπευτική Διατροφολογία, Βοτανική Ιατρική, Ομοιοπαθητική, Φυσική Μαιευτική, Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική και Βελονισμό, Υδροθεραπεία, Φαρμακογνωσία, Ιριδολογία, Μικροχειρουργική.

Η Φυσικοπαθητική χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση για να θεραπεύσει το άτομο. Ο Φυσικοπαθητικός  πρέπει να μελετήσει το άτομο σε επίπεδο σώματος, ψυχής και πνεύματος πριν αρχίσει τη θεραπεία. Η Φυσικοπαθητική επικεντρώνεται κυρίως σε δύο τομείς – την ενίσχυση της ικανότητας αυτοίασης του σώματος και τη βελτιώση στον τρόπο ζωής ενός ατόμου.

Αν και βασίζεται σε απλές αρχές είναι σήμερα ένα σύνθετο σύστημα θεραπευτικής με μεγάλο αριθμό εργαλείων που όταν συνδιαστούν κατάλληλα μπορούν να σας απαλλάξουν από χρόνια προβλήματα αλλά και να ενισχύσουν τον οργανισμό σας δρώντας προληπτικά έτσι ώστε να μην αρρωστήσετε στο μέλλον.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης ο ρόλος κάποιου Φυσικοπαθητικού είναι εξαιρετικά σημαντικός μια και εξασφαλίζοντας μέσω της πρόληψης την υγεία σας, εξασφαλίζει κα την ασφάλεια της οικογένειά σας μια και οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα υγείας έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος.

One response to “Η Φυσικοπαθητική με δύο λόγια”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog at WordPress.com.